terapia schematu

Czy terapia schematu jest skuteczna w leczeniu dysfunkcji mentalnych?

  •   Opublikował: Serwis Hipnoterapeuci.pl
  •   10 października 2020

Obecne trendy w psychoterapii dysfunkcji mentalnych coraz częściej odwołują się do niefarmakologicznych metod leczenia. Jedną z tych metod jest terapia schematu i sprzężona z nią hipnoterapia.

Terapia schematu – geneza nowego podejścia do terapii zaburzeń mentalnych

Terapia schematów to trend psychologiczny, który został stworzony przez Jeffreya Younga jako modyfikacja terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) dla pacjentów, dla których standardowa CBT nie była wystarczająco skuteczna. Pacjenci ci cierpieli przede wszystkim na zaburzenia osobowości, skutki złożonych urazów psychicznych oraz zaniedbanie w dzieciństwie emocjonalnych potrzeb dziecka. Być może dlatego terapia schematów, wraz z innymi podejściami, określana jest w CBT jako terapia poznawczo behawioralna trzeciej generacji („trzecia fala”).

Jak działa terapia schematu

Terapia schematu definiuje schematy jako głęboko zakorzenione przekonania o sobie i swoich relacjach z innymi, ukształtowane w dzieciństwie, zakorzenione przez całe życie i w dużej mierze dysfunkcyjne. Zdrowe wzorce rozwijają się, gdy podstawowe potrzeby emocjonalne dziecka są zaspokajane.

Terapia schematu bazuje na aksjomacie, iż schematy w miarę formowania się we wczesnym okresie życia stają się znajome i przez to wygodne w użyciu. Zniekształcamy nasz pogląd na wydarzenia w naszym życiu, aby nasze schematy były aktualne.

Terapia schematu dysponuje szerokim wachlarzem technik terapeutycznych

Terapia schematu jest procesem terapeutycznym, który zakłada zmianę schematu z dysfunkcyjnego na adaptacyjny. Celem leczenia dysfunkcyjnych schematów jest włączenie procesów naprawy schematu i utworzenie ram do jego adaptacyjności. Aby osiągnąć ten cel terapia schematu zakłada zastosowanie szeregu technik diagnostycznych oraz terapeutycznych.

Pierwszym kamieniem milowym jaki zakłada terapia schematów jest wszechstronna ocena pacjenta. Proces ten składa się z kilku etapów. Po pierwsze, terapeuta chce wiedzieć o ostatnich wydarzeniach lub okolicznościach w życiu klienta, które skłoniły go do zwrócenia się o pomoc. Może to być lęk społeczny lub lęk przed bliskością. Następnie terapeuta omawia historię życia pacjenta i szuka wzorców, które mogą być powiązane ze negatywnymi schematami.

Terapia schematów pozwala terapeucie w sposób precyzyjny zdiagnozować negatywne schematy. Może w tym celu skorzystać ze specjalnych kwestionariuszy. Tworzą one listę różnych myśli, uczuć i zachowań pacjenta związanych z różnymi schematami. Analiza tych kwestionariuszy musi być oceniana w kontekście życia pacjenta. Zdarza się, że w wyniku takiej analizy konieczne jest zdiagnozowanie i leczenie nerwicy.

Terapia schematu dysponuje wieloma technikami diagnostycznymi. Przykładem są techniki wyobrażeniowe, których terapeuta może użyć do diagnozowania objawów. Jedna z tych technik polega na poproszeniu pacjenta o zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie siebie jako dziecka w towarzystwie rodziców. Często przypomnienie kluczowych, wstrząsających wspomnień może pomóc w sformułowaniu założeń dotyczących podstaw kształtowania się nieprawidłowych wzorców osobowościowych i mentalnych.

Terapia schematu z punktu widzenia hipnozy. Czy hipnoza działa?

Praktyka hipnozy jako dodatkowa metoda stosowana w terapii schematu bazuje na oryginalnych właściwościach samego procesu hipnotycznego, który wspiera niwelowanie powstałych w umyśle ram mentalnych i wprowadza człowieka w stan swobodnego tworzenia. W tym przypadku terapia schematów dysponuje kolejnym ważnym sprzymierzeńcem, który na gruncie psychoterapii zyskuje coraz większe znaczenie.

Metoda Jeffreya Younga korzystająca z bogatego dorobku terapeutycznego hipnozy ericksonowskiej (jej twórca to Milton Erickson) pozwala pacjentowi na stworzenie mentalnej przestrzeni, w której nieświadomy umysł jest nieskrępowany ograniczeniami i może wypracować nowe rozwiązania. Jest to sztaluga umysłu, która może zostać zamalowana nowymi barwniejszymi obrazami mentalnymi.

Podsumowanie

Terapia schematu może pomóc ludziom zrozumieć i zmienić długoterminowe wzorce życiowe. Metoda ta obejmuje zatem identyfikację wczesnych nieprawidłowych wzorców, radzenie sobie ze dysfunkcjonalnymi schematami oraz systematyczną konfrontację z nimi, ich zmianę oraz tworzenie bardziej udanego życia emocjonalnego.

Kilka słów od Serwisu

Jeżeli artykuł, który właśnie przeczytałeś, zaintrygował Cię i zastanawiasz się, jak hipnoza lub hipnoterapia mogłaby wpłynąć na Twoje życie, to idealny moment, by rozpocząć proces z wykwalifikowanym hipnoterapeutą z naszego serwisu.

Skorzystaj z wyszukiwarki na górze strony i znajdź certyfikowanego specjalistę w swojej okolicy.

Nie przekładaj na później możliwości, która może zmienić Twoje życie na lepsze.

Wpis autorstwa serwisu

Przeczytaj również: