Dorosłe Dzieci Alkoholików. DDA cechy.

Dorosłe Dzieci Alkoholików. DDA cechy.

Gdy pojawia się nowe życie, wszystko wydaje się możliwe. Ta mała istota, która przychodzi na świat, ma przed sobą tyle chwil, możliwości, wyborów, całe bogate i różnorodne życie stoi przed nią otworem. Chyba, że rodzi się w domu z problemem alkoholowym. Dorastanie w sytuacji, gdy rodzice (lub choć jeden z nich) są alkoholikami, rzutuje na […]

Hipnoterapia Nieadaptacyjnych Wzorców Postępowania

Hipnoterapia Nieadaptacyjnych Wzorców Postępowania Problemy interpersonalne dotyczą każdego z nas na jakimś etapie swojego życia. Funkcjonowanie w społeczeństwie, rodzinie,  środowisku zawodowym niejednokrotnie nastręcza różnych problemów, które w relacjach interpersonalnych są nieuniknione. Pęd życia, rozbieżne interesy i potrzeby powodują różnice poglądów które nie zawsze dają się ze sobą pogodzić. Jak powstają wzorce Zanim jednak przejdę do […]